Banting, Kuala Langat, Selangor.

26 July 2010

Visit to the Kelanang Orang Asli Village

Fauna of Malaysia
Flora of Malaysia
Folks on the Trip
Views of Malaysia