LH Yap's

Papercuts Collection

The Art of Papercutting

Guan Im Bodhisattva #01 - 05

Guan Yin, in relax position
Guan Yin Bodhisattva

File: pcGuanYin01.jpg

Guan Yin, in contempleting position
Guan Yin Bodhisattva

File: pcGuanYin02.jpg

Mother Guan Yin, in standing on a fish
Guan Yin Bodhisattva

File: pcGuanYin03.jpg

Mother Guan Yin, in standing position
Guan Yin Bodhisattva

File: pcGuanYin04.jpg

Mother Guan Yin, in standing position
Guan Yin Bodhisattva

File: mpc01GuanYin05.jpg

100 arms Guan Yin, in standing position
Guan Yin Bodhisattva

File: pcGuanYin06.jpg

Guan Yin, standing with willow twig
Guan Yin Bodhisattva

File: mpc01GuanYin07.jpg