SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


FLORA & FAUNA MALAYSIANA

(PLANTS & ANIMALS OF THE MALAYSIAN REGION)


CONTENTS OF CLASSIFICATIONS

(KANDUNGAN KLASIFIKASI)

CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS (KLASIFIKASI TUMBUHAN DAN BINATANG)

Taxonomy - Classification
of Plants and Animals

(Kelasifikasi Tumbuhan dan Binatang)THE PLANTS (ALAM FLORA)

Classification of Plants
(Kelasifikasi Tumbuhan)


 

Classification of Bryophytes
(Kelasifikasi Lumut)


 

Classification of Ferns
(Kelasifikasi Paku-pakis)


 

Classification of Gymnosperms
(Kelasifikasi Jinosperma)


 

Classification of Dicots
(Kelasifikasi Dicot)THE ANIMALS (ALAM FAUNA)

Classification of Protozoas
(Kelasifikasi Protista)Classification of Invertebrates
(Kelasifikasi Invertebrata)


 

Classification of Insects
(Kelasifikasi Serangga)


 

Classification of Archinds
(Kelasifikasi Arachnida)Classification of Vertebrates
(Kelasifikasi Vertebrata)


 

Classification of Fishes
(Kelasifikasi Ikan-ikan)


 

Classification of Amphibians
(Kelasifikasi Amfibia)


 

Classification of Reptiles
(Kelasifikasi Reptilia)


 

Classification of Birds
(Kelasifikasi Burung-burung)


 

Classification of Mammals
(Kelasifikasi Mammalia)


AKAN DATANG

(COMING SOON)
 

More Invertebrates of Malaysia
(Lebih Invertebrata Malaysia)

Monocot Plants of Malaysia
(Tumbuhan Monokot Malaysia)

More Dicot Plants of Malaysia
(Lebih Tumbuhan Dikot Malaysia)Go To References
(Pergi Ke Rujukan)

On-line References
Rujukan On-line
http://members.tripod.com/sumber_my/0-ruj.htm#rfauna


  BALIK KE MENU UTAMA (RETURN TO MAIN MENU)

Kemaskini terakhir (Last update) : 28/01/2006   07/01/05 30/01/04 15/12/03 03/01/03 28/08/02 15/02/02 12/09/01 20/03/01 01/02/01, 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99


Pertanyaan    (Inquiries)

Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya