SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


MUZIK KURIKULUM BARU
SEKOLAH RENDAH {KBSR}
(MUSIC FOR THE NEW PRIMARY
SCHOOL CURRICULUM {KBSR})
MUSIC FILES


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 1
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 1 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 2
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 2 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 3
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 3 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 4
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 4 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 5
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 5 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 6
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 6 Music)

Rujukan (References)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 5
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 5 Music)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Nada
(Key)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Hati Mulia
Midi 1
G Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Hati Mulia
Midi 1
G Major
6
2 KB
CS Ooi
Hidup Berjiran
Midi 1
C Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Taman Negara
Midi 1
F Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Bukit Bendera
Midi 1
F Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Melaka
Midi 1
F Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Bukit Melawati
Midi 1
G Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Malaysia Cergas
Midi 1
C Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Perwira Negara
Midi 1
Bb Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Mendaki Gunung Ledang
Midi 1
C Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Kasih Ibu Bapa
Midi 1
F Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Kegiatan Kumpulan
Midi 1
C Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Bendera Kita
Midi 1
C Major
Solo
1 KB
CS Ooi

Kemaskini terakhir (Last update) : 14/07/2005 31/08/02 16/09/01 26/09/99  

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA