SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


MUZIK KURIKULUM BARU
SEKOLAH RENDAH {KBSR}
(MUSIC FOR THE NEW PRIMARY
SCHOOL CURRICULUM {KBSR})
MUSIC FILES


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 1
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 1 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 2
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 2 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 3
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 3 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 4
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 4 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 5
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 5 Music)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 6
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 6 Music)

Rujukan (References)

Muzik Sekolah Kebangsaan {SK} & Sekolah Rendah Kebangsaan {SRK} Tahun 4
(National School {SK} & National Primary Schools {SRK} Year 4 Music)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Nada
(Key)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Pengakap Muda
Midi 1
G Major
Solo
1 KB
CS Ooi
Pengakap Muda
Midi 1
C Major
4
2 KB
CS Ooi
Pengakap Muda
Midi 1
G Major
5
3 KB
CS Ooi

Kemaskini terakhir (Last update) : 31/08/2002 26/09/99  

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002