SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


MOE Song - Wawasan and
Songs of Divisions of the MOE
(Lagu KPM - Wawasan dan Lagu
Bahagian-bahagian KPM) - RA FILES


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Rujukan (References)

MOE Song - Wawasan
(Lagu KPM - Wawasan)

Songs of Divisions of the MOE
(Lagu Bahagian-bahagian KPM)


MOE Song - Wawasan (Lagu KPM - Wawasan)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Lagu KPM - Wawasan
RA
393 KB
Anuar Dahlan
Lagu KPM - Wawasan
RA Minus-1
393 KB
Anuar Dahlan
Kemakmuran Bersama
RA
430 KB
Suhaimi Mohd Zain

Lagu Bahagian-bahagian KPM (Songs of Divisions of MOE)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Lagu BTP
RA
406 KB
Suhaimi Mohd Zain

Kemaskini terakhir (Last update) : 12/02/2002   20/07/01 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99 16/09/99

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002