SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


Lagu Kanak-kanak Malaysia
(Malaysian Children's Songs) - MIDI FILES


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Lagu Melayu
(Malay Songs)

Lagu Inggeris
(English Songs)

Lagu Cina
(Chinese Songs)

Lagu Tamil
(Tamil Songs)

Rujukan (References)

Lagu Cina (Chinese Songs)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Nada
(Key)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Ma Ma Hao
MIDI 1
D
1
1 KB
LH Yap
Ma Ma Hao
MIDI 1
C
2
2 KB
LH Yap
Shi Jie Zhen Xi Xiao
MIDI 1
C
1
2 KB
LH Yap
Shi Jie Zhen Xi Xiao
MIDI 1
C
2
4 KB
LH Yap
Shi Jie Zhen Xi Xiao
MIDI 1
F
15
14 KB
Chaotix

Kemaskini terakhir (Last update) : 12/02/2002   20/07/01 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99 16/09/99

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002