SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


LAGU-LAGU NASYID
(ISLAMIC HYMNS)


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Nasyid Bahasa Arab
(Arabic Islamic Hymns)

Nasyid Bahasa Melayu
(Malay Islamic Hymns)

Nasyid Bahasa Inggeris
(English Islamic Hymns)

Rujukan (References)


Lagu Nasyid Bahasa Arab (Arabic Islamic Hymns)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Jenis
(Type)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Oleh
(By)
Ma'rifatullah
Real Audio
Group
Vocal
467 KB
Raibani

Lagu Nasyid Bahasa Melayu (Malay Islamic Hymns)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Jenis
(Type)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Oleh
(By)
Cari Pasangan
Real Audio
Group
Vocal
703 KB
Raibani
Demi Masa
Real Audio
Group
Vocal
766 KB
Raihan
Intifada
Real Audio
Group
Vocal
593 KB
Raibani
Keluarga Bahagia 2
Real Audio
Group
Vocal
555 KB
Saujana
Pohon Hijau
Real Audio
Group
Vocal
654 KB
Brothers
Teman Sejati
Real Audio
Group
Vocal
535 KB
Brothers

Lagu Nasyid Bahasa Inggeris (English Islamic Hymns)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Nada
(Key)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Oleh
(By)
Bonds of Love
Real Audio
Group
Vocal
691 KB
Raihan
Thank You Allah
Real Audio
Group
Vocal
503 KB
Raihan

Kemaskini terakhir (Last update) : 12/02/2002   20/07/01 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99 16/09/99

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002