SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


GOLDEN EVERGREEN SONGS
LAGU LAGU EMAS LAMA


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Golden Evergreen Songs
Lagu-lagu Emas Lama

   

Golden Evergreen MP3 Library
(Koleksi MP3 Lagu-lagu Emas)

   

Golden Evergreen Midi Library
(Koleksi Midi Lagu-lagu Emas)

   

  Golden Evergreen Lyric Library  
(Koleksi Lirik Lagu-lagu Emas)

Kemaskini terakhir (Last update) : 14/01/2008 03/08/07 Created 03/08/2007  

The colours above gives the year of production, VIEW KEY FOR COLOUR CODES
(Warna-warna di atas menunjukkan tahun bahan diterbitkan, LIHAT PERTUNJUK WARNA).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA