TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


BUDDHIST CHANTINGS
(MENGHAJI BUDDHISME)


CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS
(KANDUNGAN BAHAN SUMBER)

     

Theravada Buddhist Chantings
(Menghaji Buddhisme Theravada)

  

     

Buddhist Hymns & Chants Lyric Library
(Koleksi Lirik Lagu & Bahan Menghaji Buddhisme)

  

RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2003