TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MUZIK MALAYSIANA

Version 1.1

(MUSIC OF THE MALAYSIAN REGION)


CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS

(KANDUNGAN BAHAN SUMBER)

THE MUSIC WORLD (ALAM MUZIK)


Music of Malaysia
(Muzik Malaysia)

 

Golden Evergreens (1800 1899)
Lagu Emas (1800-1899)

 Kindly visit my other Websites
Sila kunjungi Laman saya yang lain

   Lawat (Visit)   SUMBER MALAYSIANA
                              RESOURCES OF THE MALAYSIAN REGION
http://members.tripod.com/sumber_my/index.htm

   Lawat (Visit)   FLORA MALAYSIANA  
                              PLANTS OF THE MALAYSIAN REGION

http://members.tripod.com/flora_my/index.htm

   Lawat (Visit)   FAUNA MALAYSIANA  
                              ANIMALS OF THE MALAYSIAN REGION

http://members.tripod.com/fauna_my/index.htm


Go To References
(Pergi Ke Rujukan)

On-line References
Rujukan On-line
http://members.tripod.com/sumber_my/0-ruj.htm#rmuzik


  BALIK KE MENU UTAMA (RETURN TO MAIN MENU)

Kemaskini terakhir (Last update) : 05/11/2010   15/01/08 27/10/07 02/07/05 15/12/03 03/01/03 28/08/02 15/02/02 12/09/01 20/03/01 01/02/01, 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99


Pertanyaan    (Inquiries)

Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya